اطلاعات دسته بندی محصولات

در این قسمت دسته بندی محصولات برای استفاده در طراحی سایت از شما دریافت مبگردد.

فرض کنید قصد فروش لباس در فروشگاه خود دارید. بنابراین باید دسته بندی سایت را مشابه با فرمت زیر برای ما ارسال کنید:

 

 • لباس
  • لباس مردانه
   • شلوار
   • پیراهن
  • لباس زنانه
   • دامن
   • لباس شب
 • کفش
  • کفش مردانه
  • کفش زنانه

چگونه ارسال کنم؟

دسته بندی محصولات را طبق فرمت ذکر شده در بالا در فایل word بنام product cat ذخیره کرده و ارسال کنید

اطلاعات دسته بندی محصولات

 • انواع فایل های مجاز : docx.