ردکردن این

اطلاعات صفحه گالری تصاویر

در این قسمت اطلاعاتی را وارد کنید که اهداف زیر را برآورده کند:

  • مجموعه عکسهایی که محصولات مجموعتان را نمایش دهد
  • مجموعه عکسهایی که فضای کاری و پرسنل را نمایش دهد
  • مجموعه عکسهایی که پشت صحنه و محیط های خودمانی را نمایش دهد
  • مجموعه عکسهایی از حضور در سمینار، نمایشگاه‌ها و…
  • هر عکسی که مرتبط با کسب و کارتان باشد و فکر میکنید دیدن آن برای کاربر جذاب است

 

در ادامه چند صفحه گالری تصاویر برای ایده گرفتن آمده است


چگونه ارسال کنم؟

برای مثال اگر شما شرکتی هستید که عکسهایتان در دو دسته پرسنل و نمایشگاه جای میگیرند:

دو فولدر به نامهای پرسنل و نمایشگاه ایجاد کنید

عکسها را به فراخور در این دو فولدر قرار دهید

دو فولدر پرسنل و نمایشگاه را در فولدری بنام gallery قرار دهید

فولدر gallery را زیپ کنید

اگر حجم فولدر زیپ شده کمتر از 5 مگابایت است از طریق فرم زیر ارسال کنید و اگر بالای 5 مگابایت است از طریق واتساپ ارسال کنید

اطلاعات صفحه گالری تصاویر

  • برای مثال اگر شما شرکتی هستید که عکسهایتان در دو دسته پرسنل و نمایشگاه جای میگیرند: دو فولدر به نامهای پرسنل و نمایشگاه ایجاد کنید. عکسها را به فراخور در این دو فولدر قرار دهید. دو فولدر پرسنل و نمایشگاه را در فولدری بنام gallery قرار دهید. فولدر gallery را زیپ کنید. اگر حجم فولدر زیپ شده کمتر از 5 مگابایت است از طریق همین فرم ارسال کنید و اگر بالای 5 مگابایت است از طریق واتساپ ارسال کنید