محاسبه قیمت و سفارش طراحی سایت

نوع سایت مورد نظرتان را انتخاب کنید

سایت شرکتی
3.500.000 تومان (شروع قیمت)
مناسب برای شرکت، سازمان، گروه‌های کاری و...
سایت فروشگاهی
6.000.000 تومان (شروع قیمت)
مناسب برای فروشگاه‌ اینترنتی، خورده فروشان، تجارت B2B و B2C
سایت آموزش محور
6.000.000 تومان (شروع قیمت)
مناسب برای مدرسه، آموزشگاه، دانشگاه و مراکز آموزش محور