پشتیبانی سایت مرحله مهمی در چرخه حیات آن به حساب می‌آید. بدین منظور پشتیبانی سایت در گروه میلاد احمدی جایگاه ویژه‌ای داشته و سعی ما بر این بوده پلن‌های پشتیبانی آماده نماییم که ضمن سازگاری با بودجه‌های متفاوت، پاسخگوی نیاز سایتهای مشتریان عزیزمان نیز باشد.

در ادامه شش پلن پشتیبانی مختلف آماده است که محاسبه هزینه‌های آنها از تعدادی متغیر پیروی می‌کند (رجوع شود به معرفی متغیرها). قبل از انتخاب پلن پشتیبانی سایت توضیحات زیر را با دقت مطالعه فرمایید تا بهترین انتخاب ممکن برایتان به ارمغان آید

 • پلان‌های ارائه شده سالیانه هستند
 • هزینه اعلام شده حداکثر در سه قسط قابل پرداخت هستند. (یک‌سوم هنگام عقد قرارداد، دو قسط دیگر به فواصل زمانی یک ماهه)
 • درصورت عدم پرداخت هر قسط (تا حداکثر یک هفته پس از موعد) وبسایت به حالت تعلیق در می‌آید
 • پلن‌های پشتیبانی بدون احتساب هزینه هاست و دامنه تدوین شده‌اند
 • خدمات نامبرده در هر پلن، مختص زمان قرارداد هستند و به قرارداد بعدی منتقل نخواهند شد
 • تعریف تیکت: درخواست‌های پشتیبانی ارسال شده به گروه طراحی سایت را میگویند
 • تیکت استاندارد: درخواست پشتیبانی را گویند که زمان رسیدگی و پاسخدهی به آن کمتر از 30 دقیقه برای گروه طراحی سایت زمانبر باشد
 • تیکت‌ها بر اساس تیکت استاندارد دسته‌بندی می‌شوند. برای مثال اگر زمان رسیدگی و پاسخدهی به یک تیکت بین 30 تا 60 دقیقه باشد، میگوییم معادل با 2 تیکت استاندارد است
 • تیکت‌های پشتیبانی الزام به ثبت الکترونیک داشته و در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهند شد (نیازی به تماس تلفنی بعد از ثبت تیکت وجود ندارد)
 • درصورت حاد بودن یک تیکت، بعد از ثبت آن می‌توانید شماره تیک را به پشتیبان اطلاع دهید تا درصورت امکان خارج از نوبت بررسی گردد
 • در پلان‌های پشتیبانی که آپدیت قالب یا افزونه یا هسته را بدون هزینه دارند، آپدیت در سیکل‌های 2ماهه انجام میگردد
 • در پلان‌های پشتیبانی که مانیتورینگ امنیت را بدون هزینه دارند، چک امنیت در سیکل‌های ماهانه انجام شده و درصورت ایجاد نقص در اثر ضعف امنیت، رایگان مرتفع میگردد
 • تعرفه پاسخدهی به تیکت استاندارد (TC) در سال 99: 100.000 تومان
 • تعرفه مانیتورینگ امنیت = ((0.25*CC*(1 + (0.25*Y))*0.5
 • تعرفه آپدیت قالب = ((0.25*CC*(1 + (0.25*Y))*0.5
 • تعرفه آپدیت همه افزونه = ((0.25*CC*(1 + (0.25*Y))*0.75
 • تعرفه آپدیت هر افزونه = (0.25*CC*(1 + (0.25*Y))*0.75)/(PN/2)
 • تعریف آپدیت هسته = ((0.25*CC*(1 + (0.25*Y))*0.5
 • تعرفه تولید و بارگزاری مقاله یا محصول = کلیک کنید

 

معرفی متغیرها:

 • Y = براکت میزان سال گذشته از تاریخ عقد قرارداد طراحی سایت
 • CCC = حداقل هزینه طراحی سایت در سال 99 = 3.500.000 تومان
 • CC = مبلغ قرارداد طراحی سایت
 • درصورتیکه مبلغ قرارداد از CCC/ (1+(0.25*Y)) کمتر باشد، CC (مبلغ قرارداد طراحی سایت) طبق این فرمول جایگزین میگردد:

CC = CCC / (1+(0.25*Y))

 • PN = تعداد افزونه‌
 • TC = هزینه پاسخدهی به تیکت استاندارد

 

پلن پشتیبانی F – قیمت = بدون هزینه

توضیحات امکانات
درصورت درخواست مشتری – هزینه مطابق با تعرفه محاسبه میگردد مانیتورینگ امنیت
درصورت درخواست مشتری – هزینه مطابق با تعرفه محاسبه میگردد آپدیت قالب
درصورت درخواست مشتری – هزینه مطابق با تعرفه محاسبه میگردد آپدیت افزونه‌ها
درصورت درخواست مشتری – هزینه مطابق با تعرفه محاسبه میگردد آپدیت هسته
دارد – هزینه هر درخواست مطابق با تعرفه محاسبه میگردد پاسخگویی به درخواست‌ (تیکت)های پشتیبانی
دارد – هزینه مطابق با تعرفه محاسبه میگردد افزودن امکانات جدید
دارد – هزینه مطابق با تعرفه محاسبه میگردد بارگذاری مقاله یا محصول سئو شده

 

پلن پشتیبانی E – قیمت = ((0.13*CC*(1 + (0.25*Y))

توضیحات امکانات
دارد – بدون هزینه مانیتورینگ امنیت
دارد – بدون هزینه آپدیت قالب
دارد – بدون هزینه آپدیت افزونه‌ها
دارد – بدون هزینه آپدیت هسته
دارد – هزینه هر درخواست مطابق با تعرفه محاسبه میگردد پاسخگویی به درخواست‌ (تیکت)های پشتیبانی
دارد – هزینه مطابق با تعرفه محاسبه میگردد افزودن امکانات جدید
دارد – هزینه مطابق با تعرفه محاسبه میگردد بارگذاری مقاله یا محصول سئو شده

 

پلن پشتیبانی D – قیمت = ((0.17*CC*(1 + (0.25*Y))

توضیحات امکانات
دارد بدون هزینه مانیتورینگ امنیت
دارد – بدون هزینه آپدیت قالب
دارد – بدون هزینه آپدیت افزونه‌ها
دارد – بدون هزینه آپدیت هسته
دارد – با تخفیف 10 درصدی نسبت به تعرفه محاسبه میگردد پاسخگویی به درخواست‌ (تیکت)های پشتیبانی
دارد – با تخفیف 10 درصدی نسبت به تعرفه محاسبه میگردد افزودن امکانات جدید
دارد – با تخفیف 10 درصدی نسبت به تعرفه محاسبه میگردد بارگذاری مقاله یا محصول سئو شده

 

پلن پشتیبانی C – قیمت = ((0.25*CC*(1 + (0.25*Y))

توضیحات امکانات
دارد – بدون هزینه مانیتورینگ امنیت
دارد – بدون هزینه آپدیت قالب
دارد – بدون هزینه آپدیت افزونه‌ها
دارد – بدون هزینه آپدیت هسته
حداکثر تیکت‌های پشتیبانی رایگان برابر است با:  ((0.25*CC*(1 + (0.25*Y))) / (0.8*TC)) * 0.5

درصورت اضافه شدن تعداد تیکت‌های پشتیبانی نسبت به میزان حداکثری، با تخفیف 20درصدی نسبت به تعرفه محاسبه میگردد

پاسخگویی به درخواست‌ (تیکت)های پشتیبانی
حداکثر معادل با این مبلغ صرف تولید محتوا خواهد شد:  ((0.25*CC*(1 + (0.25*Y))) * 1.2 * 0.5

بیشتر شدن مقالات یا محصولات نسبت به میزان حداکثری، با تخفیف 20درصدی نسبت به تعرفه محاسبه میگردد

تولید و بارگذاری مقاله یا محصول سئو شده
دارد – با تخفیف 20درصدی نسبت به تعرفه محاسبه میگردد افزودن امکانات جدید

 

پلن پشتیبانی B – قیمت = ((0.25*CC*(1 + (0.25*Y))

توضیحات امکانات
دارد – بدون هزینه مانیتورینگ امنیت
دارد – بدون هزینه آپدیت قالب
دارد – بدون هزینه آپدیت افزونه‌ها
دارد – بدون هزینه آپدیت هسته
حداکثر تیکت‌های پشتیبانی رایگان برابر است با:  (0.25*CC*(1 + (0.25*Y))) / (0.8*TC)

درصورت اضافه شدن تعداد تیکت‌های پشتیبانی نسبت به میزان حداکثری، با تخفیف 20درصدی نسبت به تعرفه محاسبه میگردد

پاسخگویی به درخواست‌ (تیکت)های پشتیبانی
دارد – با تخفیف 20درصدی نسبت به تعرفه محاسبه میگردد تولید و بارگذاری مقاله یا محصول سئو شده
دارد – با تخفیف 20درصدی نسبت به تعرفه محاسبه میگردد افزودن امکانات جدید

 

پلن پشتیبانی A – قیمت = ((0.25*CC*(1 + (0.25*Y))

توضیحات امکانات
دارد – بدون هزینه مانیتورینگ امنیت
دارد – بدون هزینه آپدیت قالب
دارد – بدون هزینه آپدیت افزونه‌ها
دارد – بدون هزینه آپدیت هسته
دارد – با تخفیف 20درصدی نسبت به تعرفه محاسبه میگردد پاسخگویی به درخواست‌ (تیکت)های پشتیبانی
حداکثر معادل با این مبلغ صرف تولید محتوا خواهد شد: ((0.25*CC*(1 + (0.25*Y))) * 1.2

بیشتر شدن مقالات یا محصولات نسبت به میزان حداکثری، با تخفیف 20درصدی نسبت به تعرفه محاسبه میگردد

تولید و بارگذاری مقاله یا محصول سئو شده
دارد – با تخفیف 20درصدی نسبت به تعرفه محاسبه میگردد افزودن امکانات جدید