برای سفارش طراحی سایت در گروه میلاد احمدی دو روش وجود دارد:

سفارش سایت به روش تلفنی

در روش اول با کارشناس فروش ما تماس می گیرید، کارشناس بعد از شنیدن صحبت های شما و درک نیازمندی هایتان به بهترین شیوه راهنماییتان می کند و مراحل بعدی را برایتان توضیح می دهد

سفارش سایت به روش الکترونیک

در این روش به سوالات مختصری پاسخ می دهید و سپس از ارسال فرم، کارشناس نسبت به نیازمندی هایتان به یک درک کلی می رسد. بعد از آن در اسرع وقت با شما تماس می گیرد و مراحل بعدی را برایتان توضیح می‌دهد